Vloerbedekking is niet iets dat u zo maar eventjes aanschaft. Er is een ruime keus aan materialen zoals steen, hout, tapijt, kurk, laminaat, linoleum of vinyl. Persoonlijke smaak, toepassing en de prijs zullen een rol spelen bij uw keus. Daarnaast kunnen de milieuaspecten ook een overweging zijn.

Vloerbedekking

De vloerafwerking bestaat meestal uit een warmte- en geluidsisolerende onderlaag die afgewerkt is met plavuizen, parket, laminaat of tapijt. Voor de onderlaag is er een ruime keuze in milieuvriendelijke materialen. De materialen die de toplaag vormen, hebben doorgaans een hoge milieubelasting. De keuze voor een vloer die lang meegaat en die te repareren is, is daarom over het algemeen belangrijker dan de keuze voor specifieke materialen.

De milieubelasting van zulke uiteenlopende materialen als gebakken tegels of wol is niet goed met elkaar te vergelijken. Wel is er bekend dat linoleum een lagere milieubelasting heeft dan vinyl of tapijt. Dat de productie van natuurstenen tegels minder energie kost dan de productie van keramische tegels. En dat hout met FSC-keurmerk of Keurhout-logo minder milieubelastend is dan hout zonder zo'n keurmerk.

De levensduur van een vloer hangt af van de slijtvastheid. Deze slijtvastheid is bij sommige vloerbedekkingproducten te vinden op de verpakking, zoals laminaat en tapijt. De slijtvastheid zegt vooral iets over de technische levensduur. Veel vloeren worden echter afgedankt voordat ze zijn opgebruikt. Daarom is de herbruikbaarheid en recyclebaarheid ook een belangrijke milieueigenschap van het materiaal.

Tips

  • Gebruik deurmatten om de inloop van zand en steentjes en beschadigingen hierdoor te voorkomen.

  • Loop binnenshuis zoveel mogelijk met pantoffels. De zachte en schone zolen zorgen voor een lange levensduur en mooier uiterlijk van de vloer. Zelfs harde materialen als tegels zullen langer mooi blijven.

  • Vloerverwarming is erg lekker, maar niet elk materiaal is daarvoor geschikt. Tegels zijn het meest geschikt, hout in de meeste gevallen niet.

  • Natuurlijke materialen zijn niet per definitie milieuvriendelijker dan synthetische materialen. Zo kan de productie van wol een sterk milieubelastende landbouw hebben, terwijl de teelt van katoen veel pesticiden kent. Een tapijt van natuurlijk materiaal dat erg snel slijt, is ook niet bijzonder milieuvriendelijk.

Ondervloer voor isolatie

Zowel tapijt, zeil en linoleum als laminaat en houten vloerdelen hebben een onderlaag nodig die de dekvloer egaliseert en isoleert. Een goede ondervloer verlengt de levensduur van de vloerbedekking en vergroot de warmte- en geluidsisolatie. De onderlaag is vaak gemaakt uit milieuvriendelijke materialen, zoals gerecyclede vezels (zachtboard of celluloseplaten) of hernieuwbare natuurlijke materialen (dekens van jute- en vlas of kokosvilt, of platen uit houtvezel, kokos, kurk). Ondertapijt is geschikt voor harde en zachte vloerafwerking, behalve onder linoleum.

Onderhoud

Het wekelijks onderhoud bestaat uit stofzuigen of dweilen met een allesreiniger of groene zeep. Sommige vloeren vergen meer onderhoud dan de wekelijkse schoonmaakbeurt:

  • Marmer, natuursteen en ongeglazuurde tegels kunt u regelmatig behandelen met (bijen)was of met water en groene zeep, zodat een beschermend laagje op de steen achterblijft.

  • Voor linoleum en vinyl is was niet noodzakelijk, maar ter verfraaiing van het oppervlak kunt u was aanbrengen. Voor marmoleum wordt droog onderhoud geadviseerd met behulp van een stofwisser.

  • Bij parket en houten vloeren wordt aanbevolen om de veel belopen stukken eens per maand te behandelen met een polish, zodat de hars-, lak- of waslaag wordt beschermd tegen slijtage.

  • De slijtlaag van kurkparket kunt u onderhouden met een polish. Laminaat, kurklaminaat en siergrind hebben geen extra onderhoud nodig, omdat ze voorzien zijn van een harde afwerklaag.

  • Tapijt kan periodiek door een professioneel reinigingsbedrijf gereinigd worden.

Vloerbedekking en het milieu

Milieu

De productie van vloerbedekking kost energie, water, grondstoffen en chemicaliƫn. Het gebruik van energie in de vorm van fossiele brandstoffen zoals olie en gas, heeft gevolgen voor het broeikaseffect. De chemicaliƫn die gebruikt worden, komen voor een deel in het oppervlaktewater terecht. Bij de winning van steen kan het landschap aangetast worden. Hout kan uit slecht beheerde bossen komen, waardoor deze bossen voorgoed verdwijnen.

In de gebruiksfase bestaat de milieubelasting uit schoonmaken en onderhoud. Dit kost energie en grondstoffen, maar goed onderhoud verlengt wel de levensduur. De milieubelasting in de afvalfase wordt vooral veroorzaakt door de verbranding van vloerbedekking in afvalverbrandingsinstallaties.Type Vloer Milieuaspecten productie Levensduur
Natuursteen Hoge landschapsaantasting Tientallen jaren
Tegels, siergrind Hoog energiegebruik Tientallen jaren
Hout, parket Hout met FSC-keurmerk heeft de voorkeur 10 tot 30 jaar, afh. van sterkte
Tweedehands houten vloerdelen Heeft de voorkeur boven nieuw hout 10 tot 30 jaar, afh. van sterkte
Kurk Toplaag kurklaminaat bevat PVC 15 tot 20 jaar
Linoleum, marmoleum Lage milieubelasting 25 jaar
Zeil, laminaat Bevat PVC 10 jaar
Tapijt of tapijttegels Emissies verfstoffen naar oppervlaktewater Sterk afh. van materiaal en gebruik